ภาพกิจกรรม

” รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา “

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายธีรัช คำยิ่ง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เเละ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือนแรก) โดยมี คณะกรรมการประเมิน ฯ คณะกรรมการสถานศึกษา เเละเเขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมการประเมิน ฯ นางเพ็ญพิชญา มนแพวงศานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ นางนภัทร สุวรรณพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นวังกวาง เป็นผู้รับการประเมิน ฯ ดูเพิ่มเติม >>

” เรียนดี มีความสุข “