ภาพกิจกรรม

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ” กรเอก มิ่งศรี ” ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายกรเอก มิ่งศรี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาองค์ประกอบคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

” เรียนดี มีความสุข “