ภาพกิจกรรม

” ผอ.เขต ฯ พบเพื่อนครู อ.หล่มเก่า “

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เเละทักษะเกี่ยวกับการนำหลักสูตรสู่ห้องเรียน ” เรียนดี มีความสุข ” การพัฒนาทักษะการสอนห้องเรียนออนไลน์ เเละการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ภายใต้กิจกรรม ” ผอ.เขต ฯ พบเพื่อนครู ” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา พื้นที่ อ.หล่มเก่า โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นวิทยากรบรรยาย ดูเพิ่มเติม >>

” เรียนดี มีความสุข “