ภาพกิจกรรม

” ผอ.เขต ฯ พบเพื่อนครู อ.หล่มสัก “

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เเละทักษะเกี่ยวกับการนำหลักสูตรสู่ห้องเรียน ” เรียนดี มีความสุข ” การพัฒนาทักษะการสอนห้องเรียนออนไลน์ เเละการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ภายใต้กิจกรรม ” ผอ.เขต ฯ พบเพื่อนครู ” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา พื้นที่ อ.หล่มสัก (ศูนย์เครือข่าย ฯ เมืองราด เเละ ปากช่อง) โดยมี นายกรเอก มิ่งศรี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม คณะศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นวิทยากรบรรยาย ภาพเพิ่มเติม >> https://drive.google.com/…/1neXTldPGqIBZ6n…

” เรียนดี มีความสุข “