ภาพกิจกรรม

” ผอ.เขต ฯ พบเพื่อนครู อ.หล่มสัก “

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เเละทักษะเกี่ยวกับการนำหลักสูตรสู่ห้องเรียน ” เรียนดี มีความสุข ” การพัฒนาทักษะการสอนห้องเรียนออนไลน์ เเละการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ภายใต้กิจกรรม ” ผอ.เขต ฯ พบเพื่อนครู ” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา พื้นที่ อ.หล่มสัก (ศูนย์เครือข่าย ฯ บ้านกลางช้างตะลูด , หลักเมือง , พ่อขุนผาเมือง เเละ ฝายบุญหลง) โดยมี นายกรเอก มิ่งศรี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม คณะศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นวิทยากรบรรยาย ภาพเพิ่มเติม >> https://drive.google.com/…/1qQuz4MN0JsIq7tbA48uOf2QVSOR…

” เรียนดี มีความสุข “