ภาพกิจกรรม

” ผอ.เขต ฯ พบเพื่อนครู อ.น้ำหนาว “

” ผอ.เขต ฯ พบเพื่อนครู อ.น้ำหนาว “

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 / ณ โรงเรียนบ้านโคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เเละทักษะเกี่ยวกับการนำหลักสูตรสู่ห้องเรียน ” เรียนดี มีความสุข ” การพัฒนาทักษะการสอนห้องเรียนออนไลน์ เเละการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ภายใต้กิจกรรม ” ผอ.เขต ฯ พบเพื่อนครู ” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา พื้นที่ อ.น้ำหนาว โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นวิทยากรบรรยาย ภาพเพิ่มเติม >> https://drive.google.com/…/1XdO58H8j3-WAt…

” เรียนดี มีความสุข “