ภาพกิจกรรม

” ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เปิดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 5 “

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 กลุ่มส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 จัดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 5 ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก จำนวน 12 โรงเรียน ณ ห้องประชุมภูทับเบิก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โดยมี นางแพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุม นายกรเอก มิ่งศรี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมการประชุม ดูเพิ่มเติม

” เรียนดี มีความสุข “