ภาพกิจกรรม

” ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 “

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายธีรัช คำยิ่ง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เเละนักเเสดงสมโภชฉลองธงตราสัญลักษณ์จากโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอหล่มสัก รับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ จาก นายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า โดยมี หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ทหาร ตำรวจ สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. อส. อสม. พนักงาน ฯลฯ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทานจังหวัดเพชรบูรณ์ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ดูเพิ่มเติม

ขอบคุณภาพเพิ่มเติมจากเฟซบุ๊ก สอน รปศ. เเละ มดงานมีเดีย หล่มสักเพชรบูรณ์