ภาพกิจกรรม

” ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้เเจงการใช้งานระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา “

วันพุธที่ 19 มิถนายน 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายธีรัช คำยิ่ง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 น.ส.นงนุช ลาคำ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางเเพรวพรรณ พันธ์เงิน นักทรัพยากรบุคคล ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้เเจงการใช้งานระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity System : SCS) สังกัด สพฐ. เพื่อทราบเเนวทางการใช้งานระบบ สำหรับเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารอัตรากำลัง ให้เป็นไปตามเกณฑ์อัตรากำลัง ฯ เเละเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก ฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดูเพิ่มเติม

” เรียนดี มีความสุข “