ภาพกิจกรรม

ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ติดตามโครงการ ” สุขาดี วิถี PBN2 “

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ ” สุขาดี วิถี PBN2 ” พัฒนาคุณภาพของห้องน้ำภายใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ให้มีความสะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ สวยงาม ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพ เเละสุขภาพจิตที่ดี ดูเพิ่มเติม

” เรียนดี มีความสุข “