ภาพกิจกรรม

” ประเมินเกณฑ์มาตรฐาน สุขาดี มีความสุข (Happy Toilet) สังกัด สพฐ. และ สุขาดี วิถี PBN 2 “

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายตั๊ด กะสี ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปากช่อง นางศิวากร คำสนิท นักวิชาการศึกษา น.ส.นงเยาว์ ลีราช เจ้าพนักงานธุรการ เป็นคณะกรรมการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน สุขาดี มีความสุข (Happy Toilet) สังกัด สพฐ. และ สุขาดี วิถี PBN 2 ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปากช่อง ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยระหงษ์ โรงเรียนบ้านวังยาว โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ โรงเรียนบ้านปากออก โรงเรียนบ้านน้ำคำ (บางระจัน 15) โรงเรียนวัดศรีทอง โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม เเละโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องกล เพื่อประเมินความเหมาะสม เกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องน้ำภายในสถานศึกษา ตามโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการห้องน้ำ ภายในสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมต่อไป ดูเพิ่มเติม >>

” เรียนดี มีความสุข “