ข่าวประชาสัมพันธ์

การใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ผ่าน Facebook Live สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ขอเชิญชวน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สนใจ…. เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(OBEC Content Center) ผ่าน Facebook Live สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 … มีเกียรติบัตร เมื่อผ่านการอบรม ตามเกณฑ์ ลงทะเบียน ตาม QR Code ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 นี้

” เรียนดี มีความสุข “