ภาพกิจกรรม

” การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2567 “

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ครั้งที่ 5/2567 เพื่อสรุปผลการพัฒนาการศึกษา เเละรับทราบผลการดำเนินงานของทุกโรงเรียนในสังกัด เเจ้งข้อราชการ มอบนโยบายในการปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โครงการ ” สุขาดี มีความสุข ” เเละ ” สุขาดี วิถี PBN2 ” พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียน ที่ได้รับรางวัลในด้านต่างๆ โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา เเละผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ดูเพิ่มเติม

” เรียนดี มีความสุข “