ภาพกิจกรรม

” การประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ เยาวชนรักสถาบันสู่ความมั่นคง “

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการกิ่งกาชาดอำเภอหล่มเก่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เเละช่วยเหลือนักเรียนยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เเละกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ เยาวชนรักสถาบันสู่ความมั่นคง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเเละช่วยเหลือนักเรียนยากไร้ เเละเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความตั้งใจเรียน ส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกที่จะปกป้องสถาบันหลักของชาติ เเละมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในพื้นที่ อ.หล่มเก่า โดยมี นายเสกสรร กลิ่นพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดสุนทรพจน์ นางกวินภัทร เมธาสุวภัทร ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดสุนทรพจน์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียน ในพื้นที่ อ.หล่มเก่า เเละแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม ดูภาพเพิ่มเติม >> https://drive.google.com/…/11Bq1R394rEpihqEK…

” เรียนดี มีความสุข “