ภาพกิจกรรม

การประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” เเละติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย ” ผอ. พาทัวร์ รอบรั้วโรงเรียน” โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นายกสมาคมครู 4 อำเภอ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 อำเภอ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13 ศูนย์เครือข่าย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมภูทับเบิก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ดูเพิ่มเติม >>