ชื่อ - นามสกุล :นายนิยม โพธิ์งาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ สพป.พช.เขต 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
Telephone :056704808
Email :admin@pbn2.go.th