[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
e-service


ช่องทางการสื่อสาร
รายงานและประเมินความพึงพอใจ

Q&A ถาม-ตอบ
Social Network

Line กลุ่มประชาสัมพันธ์ pbn2
คู่มือบำรุงDLTV

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ

  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : รายงานหนึ่งโรงหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๕ เรื่อง การปลูกฝักคุณธรรมสำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านรูปแบบ \"๖ Step กับบันได ๖ ขั้น “

เจ้าของผลงาน : โรงเรียนบ้านห้วยลาด
พุธ ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
เข้าชม : 323    จำนวนการดาวน์โหลด : 494 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ประเทศไทยประสบกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ระลอกที่สี่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่งผล กระทบให้อัตราการจ้างงานโดยรวมของประเทศยังคงตัวอยู่ที่ร้อยละ ๖๘ นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาด แม้อัตรานี้จะแตกต่างไปบ้างตามกลุ่มประชากรและภูมิภาคต่างๆ ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ ๕๐ กล่าวว่างาน ของตนได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ บางคนต้องออกจากงาน บ้างถูกลดจานวนชั่วโมงทางานหรือ ค่าตอบแทนลง ความเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนที่มีรายได้ต่า ผู้หญิง ผู้มีการศึกษาไม่สูง นัก นอกจากนี้ ผู้หญิงที่มีครอบครัวและผู้มีบุตรหลานก็ต้องแบกรับภาระด้านการเลี้ยงดูเพิ่มเติมในช่วง การระบาดอีกด้วย (ธนาคารโลก.๒๕๖๔ : ๑)
 ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้เศรษฐกิจพอเพียงให้อยู่ในแนวคิด/หลักการ ของแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๗๙ (กระทรวงศึกษาธิการ : ๒๕๖๐ ) และ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยมี หลักการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สมรรถนะสาคัญ ของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์และผดุงชาติ สุวรรณวงศ์, ๒๕๕๑) อยู่ อย่างพอเพียงเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อท่ี ๕ ท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้องการผู้มีคุณลักษณะดังกล่าวผ่านการเรียนรู้และการปฏิบัติโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โรงเรียนบ้านห้วยลาดจึงเห็นความสาคัญของการศึกษาและปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซึ่งโรงเรียนที่อยู่ ในเขตพ้ืนท่ีภูเขา ร้านขายของสดส่วนใหญ่จะเป็นรถขายกับข้าวทาให้ราคาของสดมีราคาแพง ประกอบกับปัญหาโรคโควิด-๑๙ ระบาด ทาให้ปัจจุบันมีผู้ปกครองที่ตกงานจานวนมากต้องรับจ้าง รายวัน และทาให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย อีกท้ังโรงเรียนยังต้องไปซื้อของสดมาประกอบอาหาร สด เพ่ือมาประกอบอาหารกลางวันของนักเรียนค่อนข้างลาบาก โรงเรียนจึงได้จัดทาปลูกฝัง คุณธ ร ร มด้าน ความพอเพี ยง ให้กับผู้เรีย น โดย การส ร ้าง ผู้น าเยาว ชน ท่ีร ่วมด า เนิน กิจกร ร ม และ มีคร ูเป็ น ท่ีปรึกษา ได้จัดทาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา และส่งเสริมให้นักเรียนนาไปใช้ใน ชีวิตประจาวัน นวัตกรรมที่ใช้คือ การปลุกฝังคุณธรรมสาหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดย ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านรูปแบบ “๖ Step กับบันได้ ๖ ขั้น” ของโรงเรียน บ้านห้วยลาด เพ่ือปลุกฝังคุณธรรมให้แก่ผู้เรียนให้เรียนรู้คุณธรรมด้านความพอเพียง และจิตอาสา โดยเร่ิมจากตนเองนาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาโรงเรียน และแบ่งปันให้ชุมชนต่อไป


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      โครงการดนตรีพัฒนาทักษะชีวิต ต้านภัยยาเสพติด สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ 28/พ.ย./2565
      002 นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ครูเอกชัย วงษ์แสงทอง รร.บ้านส้มเลา 25/ส.ค./2565
      นวัตกรรมประเมินวิทยฐานะออนไลน์ PA ส้มเลาโมเดล ครูเอกชัย วงษ์แสงทอง รร.บ้านส้มเลา 25/ส.ค./2565
      รายงานหนึ่งโรงหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๕ เรื่อง การปลูกฝักคุณธรรมสำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านรูปแบบ \"๖ Step กับบันได ๖ ขั้น “ 17/ส.ค./2565
      โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ \"เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง\" ปีที่ ๑๖ เจ้าของงาน 17/ส.ค./2565


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pbn2_obec@hotmail.co.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป