[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
e-service


ช่องทางการสื่อสาร
รายงานและประเมินความพึงพอใจ

Q&A ถาม-ตอบ
Social Network

Line กลุ่มประชาสัมพันธ์ pbn2
คู่มือบำรุงDLTV

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

เจ้าของผลงาน : กวินพัฒน์ ขวัญแน่น , วิไลวรรณ นันต๊ะ
ศุกร์์ ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565
เข้าชม : 963    จำนวนการดาวน์โหลด : 109 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ 
           การศึกษา 4.0 มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้นวัตกรรมทางการศึกษามีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาหลายประการ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ก็เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ไปสู่เป้าหมายเกิดคุณภาพ ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและนำนวัตกรรมไปใช้คือครูผู้สอน ดังนั้น ครูผู้สอนจึงต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองให้เป็นนวัตกรผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) สามารถพัฒนารูปแบบการสอน และวิธีการสอนให้สอดคล้องบริบทและปัญหาความต้องการตามยุคสมัย ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งนวัตกรรมทางการศึกษามีหลายประเภท รวมทั้งมีกระบวนการพัฒนาเป็นขั้นตอนเพื่อให้สร้างนวัตกรรมได้อย่างมีคุณภาพ การนำนวัตกรรมการศึกษาไปใช้ขับเคลื่อน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีความสำคัญอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามผู้สร้างนวัตกรรมจะต้องมีคุณลักษณะและทักษะที่สำคัญเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคการศึกษา 4.0
คำสำคัญ : นวัตกรรมทางการศึกษา, การจัดการเรียนรู้

บทนำ
            ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) มีทิศทางการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation) เพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่มีบทบัญญัติในมาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย การจัดการศึกษาในยุคนี้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ต้องพัฒนาคนให้มีความคิดสร้างสรรค์ ให้มีทักษะ มีความฉลาด และเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในอนาคต เพื่อให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคนให้ดี เก่ง มีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอนคือกลไกสำคัญของระบบการศึกษาและมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ในฐานะผู้ดำเนินกิจกรรม การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนให้มีพร้อมเพื่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก
            การจัดการเรียนรู้ในยุคการศึกษา 4.0 จึงควรมีการพัฒนารูปแบบ ระบบ และวิธีการให้ทันตามยุคสมัย การสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) นวัตกรรมทางการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ต้องนำสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม การเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้การจัดการเรียนรู้ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม ตามเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้เป็นนวัตกรสามารถออกแบบผลผลิต พัฒนาผลงานสู่เวทีนานาชาติ นวัตกรรมเป็นผลผลิตใหม่อันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ โดยนำความคิดสร้างสรรค์ของลงสู่การปฏิบัติ เพราะนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาและความเจริญเติบโตองค์กรให้ประสบความสำเร็จ นำไปสู่การเป็นสถานศึกษาแห่งนวัตกรรม
            ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ประกอบด้วย ความหมายนวัตกรรมทางการศึกษา ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา ลักษณะที่สำคัญของผู้สร้างนวัตกรรม กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และการใช้นวัตกรรมการศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าใจและนำแนวคิดไปใช้ปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณภาพได้ประโยชน์สูงสุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      c 2/ก.พ./2566
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 9/พ.ย./2565
      การบริหารจัดการแบบ WANG RU - 5Q Model ด้วยเทคนิค PDCA เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 17/ก.ค./2565
      พิชิตเขียนอ่าน สื่อสารภาษา 4/เม.ย./2565
      นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 25/มี.ค./2565


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pbn2_obec@hotmail.co.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป