[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
e-serviceQ&A

Social Network

Line กลุ่มประชาสัมพันธ์ pbn2
คู่มือบำรุงDLTV


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

เจ้าของผลงาน : นายเจษฎาวุฒิ ศิริ
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2564
เข้าชม : 575    จำนวนการดาวน์โหลด : 67 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 21 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   ประจำปีการศึกษา  2563  โดยภาพรวมสรุปได้ดังนี้
1.  ด้านด้านบริบทของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   ประจำปีการศึกษา  2563  พบว่า ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2.  ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   ประจำปีการศึกษา  2563  พบว่า ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3.  ด้านกระบวนการโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   ประจำปีการศึกษา  2563  พบว่า ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
4.  ด้านผลผลิตของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   ประจำปีการศึกษา  2563   พบว่า ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโดยใช้ TEACH MODELโรงเรียนบ้านท่าบันได ปีการศึกษา2562-2563 18/ต.ค./2564
      วิจัยรายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองยาว ปีการศึกษา 2563.pdf 30/เม.ย./2564
      รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 29/เม.ย./2564
      การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ 18/มี.ค./2564
      เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีประสิทธิผล 20/ม.ค./2564