[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
e-serviceSocial Network

Line กลุ่มประชาสัมพันธ์ pbn2

Line กลุ่มการเงินและพัสดุ
Q&A

คู่มือบำรุงDLTV


  


Warning: Illegal string offset 'Pageview' in /home/phetchabun/domains/phetchabun2.go.th/public_html/modules/research/readresearch.php on line 64
นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : การเตรียมประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒

เจ้าของผลงาน : ดร.กชนันท์ โนรินทร์
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
เข้าชม : 359    จำนวนการดาวน์โหลด : 86 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ความเป็นมา
            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) เสด็จพระเนตรระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนี                   ในปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนนั้นอยู่ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย หรือในภาษาเยอรมัน เรียกว่า Haus der Kleinen Forscher โครงการนี้ประสบความสำเร็จในการปลูกฝังความสนใจ และรักวิทยาศาสตร์ในเด็กปฐมวัยได้อย่างดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จึงมีรับสั่งว่าอยากเห็นโรงเรียนอนุบาลในประเทศไทยได้มีระบบการเรียน                   ที่บ่มเพาะ พัฒนา ทักษะความสนใจ ใฝ่รู้ และเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ในเด็กไทยตั้งแต่วัยปฐมวัยบ้าง จึงทรง                   พระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นำไปพิจารณาริเริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ปัจจุบันมีจำนวน 9 รุ่นทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการครบ 100 %  มีเป้าหมายขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย เพิ่มพูนและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้เตรียมความพร้อมและมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำด้วยตนเอง มีทักษะการสังเกต รู้จักการตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

    การประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ อาทิ ศึกษานิเทศก์ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ;LN) ได้แก่ นางกชนันท์ โนรินทร์ ,ครูวิทยากรท้องถิ่น (Local Trainer ;LT) ได้แก่ นางสุภาพ ชมมา ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง และ นางเบญจรัตน์ กังอนันต์ ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนบ้านน้ำก้อ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัย วิทยาศาสตร์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยระดับปฐมวัย  เพื่อประเมินโรงเรียนในโครงการแต่ละรุ่นใน 3 ด้าน รายละเอียดดังนี้
 
 
1. การทำกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย อย่างน้อย 20 กิจกรรม ต่อปี
    พิจารณาจากสรุปผลการจัดกิจกรรม ซึ่งโรงเรียนสามารถสรุปและสะท้อนผลการทำกิจกรรมในรูปแบบ
ของเอกสารหรือวิดิทัศน์ โดยมีองค์ประกอบ ชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ของกิจกรรม ภาพบรรยากาศขณะทำกิจกรรม ประกอบไปด้วย ขั้นตอนการจัดกิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ เด็กปฏิบัติกิจกรรมและนำเสนอผลงาน และผลการจัดกิจกรรมตามจุดประสงค์ของกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับพัฒนาการ ความสามารถพื้นฐาน 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนรู้ ภาษา สังคม และการเคลื่อนไหวและพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา
2. การทำโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย
              ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย อย่างน้อย 1 โครงงาน 
ต่อ 1 โรงเรียน พิจารณาจากเกณฑ์ตาม เอกสาร 2 โดยโรงเรียนสามารถทำโครงงานในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น
เล่มรายงานโครงงาน วิดิทัศน์การทำโครงงาน การนำเสนอโครงงานโดยนักเรียน หรือรูปแบบอื่น ๆ
3. การดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      คลินิกวิชาการ : ปฐมวัย 18/พ.ค./2563
      คลินิกวิชาการ : ปฐมวัย 18/พ.ค./2563
      ทำความรู้จัก \"วิทยาการคำนวณ\" 11/มี.ค./2563
      การนิเทศการศึกษา 11/มี.ค./2563
      การเตรียมประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ 13/ก.พ./2563