[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
e-serviceช่องทางการสื่อสาร
รายงานและประเมินความพึงพอใจ

Q&A ถาม-ตอบ
Social Network

Line กลุ่มประชาสัมพันธ์ pbn2
คู่มือบำรุงDLTV

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ

  
ข้อมูลผู้บริหาร  
 


นายนิยม  โพธิ์งาม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
กำกับ กลุ่มกฎหมายและคดี , หน่วนตรวจสอบภายใน
Email  :  admin@pbn2.go.th
เบอร์โทร  :  056704808
คลิกดูประวัตินายวรพล  อุทัยรัตน์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
กำกับ กลุ่มอำนวยการ , กลุ่มบริหารงานบุคคล ,กลุ่มพัมฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา
Email  :  phon2555@hotmail.com
เบอร์โทร  :  081-9979695
คลิกดูประวัติ


นายยศภัศ  จรัศศุภชยา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
กำกับ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
Email  :  suwat7594@gamil.com
เบอร์โทร  :  095-6414050
คลิกดูประวัติ
นายพิฑูรย์ อุตอ่าง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
กำกับ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Email  :  admin@pbn2.go.th
เบอร์โทร  :  056704808
คลิกดูประวัติ